Eesti Muusikaauhinnad on galakontsert, mida Eesti Fonogrammitootjate Ühing korraldab eesti muusikute ning muusikalise loomingu tunnustamiseks.

Galakontsert Eesti Muusikaauhinnad on kasumit mittetaotlev projekt, mille põhieesmärgiks on kodumaise muusika väärtustamine ning läbi auhindade tunnustuse jagamine silmapaistvatele eesti muusikutele. Lisaks eeltoodule võimaldab otseülekanne üritusest televisioonis täita muusikaauhindade jagamise laiemat eesmärki, milleks on eesti muusika populariseerimine.

Reeglid

Eesti Rahvusraamatukogu peab arvestust aasta jooksul välja antud auviste üle. EFÜ saab Eesti Rahvusraamatukogult aasta jooksul välja antud muusika albumite nimekirja ja täiendab seda OÜ Lasering andmetega. „Aasta klassika albumi“ žanrikategooriate kandidaatide nimekiri koostatakse Eesti Muusikanõukogu liikmete esitatud ettepanekute alusel.

Kategooriad

Kandideerida saab järgnevatel tingimustel (arvestades mõistete ja reeglite lehel toodud tingimusi):
 1. kategoorias `Aasta album` saab kandideerida Eesti artisti või ansambli album;
 2. kategoorias `Aasta debüütalbum` saab kandideerida Eesti artisti või ansambli esimene album, mille puhul peaesitaja(d) ei ole varem Eesti Muusikaauhinnad albumite kategooriates peaesitaja(te)na kandideerinud, lisaks jääb EFÜ juhatusele kaalutlusõigus debüütalbumi kandidatuuri ülesseadmiseks lähtuvalt konkreetsest albumist;
 3. kategoorias `Aasta naisartist` saab kandideerida naissoost Eesti artist, kes on kandideerimise perioodil (01.12-30.11) avaldanud albumi või kelle vähemalt kaks fonogrammi (mis võivad olla varasemalt välja antud) on esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või My Hits Top 30 edetabelisse (arvesse lähevad fonogrammid, mille puhul naisartist on peaesitaja). Kandideerimisel ei kvalifitseeru fonogrammid, millega on artist eelmisel kandideerimisel tulnud nominendiks;
 4. kategoorias `Aasta meesartist` saab kandideerida meessoost Eesti artist, kes on kandideerimise perioodil (01.12-30.11) avaldanud albumi või kelle vähemalt kaks fonogrammi (mis võivad olla varasemalt välja antud) on esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või My Hits Top 30 edetabelisse (arvesse lähevad fonogrammid, mille puhul meesartist on peaesitaja). Kandideerimisel ei kvalifitseeru fonogrammid, millega on artist eelmisel kandideerimisel tulnud nominendiks;
 5. kategoorias `Aasta ansambel` saab kandideerida Eesti ansambel, kes on kandideerimise perioodil (01.12-30.11) avaldanud albumi või kelle vähemalt kaks fonogrammi (mis võivad olla varasemalt välja antud) on esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või My Hits Top 30 edetabelisse. Kandideerimisel ei kvalifitseeru fonogrammid, millega on ansambel eelmisel kandideerimisel tulnud nominendiks;
 6. kategoorias `Aasta jazzalbum` saab kandideerida džässi žanris album, mille on välja andnud Eesti artist või ansambel;
 7. kategoorias `Aasta etno/folk/rahvalik album` saab kandideerida etno või folk või rahvaliku muusika album, mille on välja andnud Eesti artist või ansambel;
 8. kategoorias `Aasta autorilaulu album` saab kandideerida autorilauludega album, mille on välja andnud Eesti artist või ansambel;
 9. kategoorias `Aasta elektroonikaalbum` saab kandideerida elektronmuusika žanris album, mille on välja andnud Eesti artist või ansambel;
 10. kategoorias `Aasta hip-hop/rap artist`saab kandideerida Eesti artist või ansambel, kes on kandideerimise perioodil (01.12-30.11) avaldanud hip-hop või rap žanris kas:
  a) albumi;
  b) vähemalt kolm singlit/fonogrammi (artisti puhul lähevad arvesse lood, mille puhul artist on peaesitaja);
  c) vähemalt kaks singlit /fonogrammi, mis on kandideerimise perioodil esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või My Hits Top 30 edetabelisse.
  Siglite/fonogrammide arvestusse lähevad ka need, mis võivad olla varasemalt välja antud, kuid on kandideerimise perioodil esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või MyHits Top 30 või Spotify nädala TOP 100 edetabelisse. Eesti Laul 2023 lauluvõistlusel osalenud lood kvalifitseeruvad Eesti Muusikaauhinnad 2024 kandidaatidena (juhul kui need ei ole enne kandideerimise perioodi sisenenud edetabelisse). Kandideerimisel ei kvalifitseeru fonogrammid, millega on artist või ansambel eelmisel kandideerimisel tulnud nominendiks;
 11. Kategoorias `Aasta soul/funk/r`n`b artist`saab kandideerida Eesti artist või ansambel, kes on kandideerimise perioodil (01.12-30.11) avaldanud soul või funk või r’n’b žanris kas:
  a) albumi;
  b) vähemalt kolm singlit/fonogrammi (artisti puhul lähevad arvesse lood, mille puhul artist on peaesitaja);
  c) vähemalt kaks singlit /fonogrammi, mis on kandideerimise perioodil esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või MyHits Top 30 või Spotify nädala TOP 100 edetabelisse.
  Siglite/fonogrammide arvestusse lähevad ka need, mis võivad olla varasemalt välja antud, kuid on kandideerimise perioodil esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või My Hits Top 30 edetabelisse. Eesti Laul 2023 lauluvõistlusel osalenud lood kvalifitseeruvad Eesti Muusikaauhinnad 2024 kandidaatidena (juhul kui need ei ole enne kandideerimise perioodi sisenenud edetabelisse). Kandideerimisel ei kvalifitseeru fonogrammid, millega on artist või ansambel eelmisel kandideerimisel tulnud nominendiks;
 1. kategoorias `Aasta metalalbum` saab kandideerida metalmuusika žanris album, mille on välja andnud Eesti artist või ansambel;
 2. kategoorias `Aasta alternatiiv/indiealbum` saab kandideerida alternatiiv või indie muusika žanris album, mille on välja andnud Eesti artist või ansambel;
 3. kategoorias `Aasta rockalbum` saab kandideerida rockmuusika žanris album, mille on välja andnud Eesti artist või ansambel;
 4. kategoorias `Aasta popartist` saab kandideerida Eesti artist või ansambel, kes on kandideerimise perioodil (01.12-30.11) avaldanud popmuusika žanris kas:
  a) albumi;
  b) vähemalt kolm singlit/fonogrammi (artisti puhul lähevad arvesse lood, mille puhul artist on peaesitaja);
  c) vähemalt kaks singlit /fonogrammi, mis on kandideerimise perioodil esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või MyHits Top 30 edetabelisse.
  Siglite/fonogrammide arvestusse lähevad ka need, mis võivad olla varasemalt välja antud, kuid on kandideerimise perioodil esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või My Hits Top 30 või Spotify nädala TOP 100 edetabelisse. Eesti Laul 2023 lauluvõistlusel osalenud lood kvalifitseeruvad Eesti Muusikaauhinnad 2024 kandidaatidena (juhul kui need ei ole enne kandideerimise perioodi sisenenud edetabelisse). Kandideerimisel ei kvalifitseeru fonogrammid, millega on artist või ansambel eelmisel kandideerimisel tulnud nominendiks;
 5. kategooria „Aasta klassikaalbum“ sisaldab žanrikategooriaid, milledeks on soolo- või kammermuusika, sümfooniline või lavamuusikamuusika, koorimuusika ja eesti helilooming. Kategooria „Aasta klassikaalbum“ nominentideks valitakse igas klassika žanrikategoorias enim hääli saanud album.
  „Aasta klassikaalbum“ žanrikategoorias `Aasta soolo- või kammermuusika album` saab kandideerida soolo või kammermuusika žanri album, mille on välja andnud Eesti interpreet või ansambel.
  „Aasta klassikaalbum“ žanrikategoorias `Aasta sümfoonilise või lavamuusika album` saab kandideerida sümfoonilise või lavamuusika žanri album, mille on välja andnud Eesti orkester, interpreet või koor.
  „Aasta klassikaalbum“ žanrikategoorias `Aasta koorimuusika album` saab kandideerida koorimuusika žanri album, mille on välja andnud Eesti koor.
  „Aasta klassikaalbum“ žanrikategoorias `Aasta Eesti heliloomingu album `saab kandideerida Eesti heliloomingu album, mille on välja andnud Eesti interpreet, ansambel, koor või orkester.
 6. kategoorias `Aasta laul` saab kandideerida Eesti artisti või ansambli laul (fonogramm), mis on esmakordselt avaldatud Eesti Muusikaauhindade jagamisele eelneval perioodil 01. detsember kuni 30. november ja/või mis on nimetatud perioodil esmakordselt sisenenud kas Raadio Elmar Top 10 või Power Hit Radio Top 20 või Sky Plus Top 20 või Raadio 2 Top 20 või MyHits Top 30 või Spotify nädala TOP 100 edetabelisse ja millega ei ole varasemal aastal tuldud Eesti Muusikaauhinnad nominentide hulka. Eesti Laul 2023 lauluvõistlusel osalenud lood kvalifitseeruvad Eesti Muusikaauhinnad 2024 kandidaatidena.
 7. kategoorias `Aasta muusikavideo` saab kandideerida režissööri muusikavideo, mis on valmistanud Eesti artistile või ansamblile;
 8. kategoorias `Panus Eesti muusikasse` antakse auhind isikule või grupile, kes on märkimisväärselt mõjutanud, arendanud või edendanud Eesti muusikat.

Hääletamine

Kategooriates Aasta debüütalbum, Aasta meesartist, Aasta naisartist, Aasta ansambel, Aasta album, Aasta jazzalbum, Aasta etno/folk/rahvalik album, Aasta autorilaulu album, Aasta rockalbum, Aasta hip-hop/rap artist, Aasta soul/funk/r’n’b artist, Aasta metalalbum, Aasta alternatiiv/indiealbum, Aasta elektroonikaalbum, Aasta popartist, Aasta muusikavideo ja Aasta laul selgitab nominendid ja võitjad EFÜ poolt kokku kutsutud žürii. EFÜ poolt moodustatud žürii koosneb muusika erinevates valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest isikutest, sealhulgas, kuid mitte ainult: fonogrammitootjad, artistide agentuurid, kontsertide korraldajad, muusikaajakirjanikud (tele, raadio, printmeedia), artistid, diskorid, valdkondlikud ühingud ja teised muusikaga tihedalt seotud isikud.

Klassikalise muusika valdkonnas moodustab žürii Eesti Muusikanõukogu ja see koosneb valdavalt muusikateadlastest, muusikakriitikutest ja muusikavaldkonna spetsialistidest. Klassikalise muusika žürii koosneb vähemalt 5. liikmest.

Mõisted

 1. „fonogramm“ on kandideeriva Eesti artisti/ansambli loo helisalvestis;
 2. „album“ on kandideeriva Eesti esitaja/ansambli helisalvestiste kogumik, mis sisaldab vähemalt viite (5) muusikateost ja mille pikkus on vähemalt 15 minutit või millel on vähemalt kaks (2) muusikateost ja mille pikkus on vähemalt 30 minutit, klassikalise muusika puhul see piirang puudub;
 3. „singel“ on kandideeriva Eesti artisti/ansambli loo helisalvestis, millele tehakse kandideerimise perioodil esmakordselt aktiivselt promo kui eraldiseisvale singlile ning see avaldatakese singlina esmakordselt kandideerimise perioodil digitaalkeskkondades või raadiotes edastamiseks. Singel võib olla ilmunud varasemalt välja antud albumil;
 4. „muusikavideo“ on kandideeriva esitaja muusikateose lavastusliku ülesvõtte audiovisuaalne salvestis (v.a kontserdi salvestis);
 5. „artist“ on laulja või muusik Eesti autoriõiguse seaduse paragrahvi 64 tähenduses, kes on ühtlasi Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigi alaline elanik;
 1. „ansambel“ on Eesti esitajate koosseis, kuhu kuulub vähemalt kaks (2) artisti, kelle solist või vähemalt 50% liikmetest on Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti Vabariigi alalised elanikud;
 2. „kategooria“ on üks konkreetne auhinna valdkond, klassikalise muusika kategooria sisaldab žanrikategooriaid (kammermuusika, sümfooniline muusika, koorimuusika ja eesti helilooming);
 3. „kandidaat“ on Eesti esitaja album ja/või fonogramm, mis kandideerib ühes või enamas kategoorias või Eesti artist, kes kandideerib kategoorias `Aasta mees- või naisartist` või režissööri muusikavideo, mis kandideerib vastavas kategoorias;
 4. „nominent“ on kandidaat, kes on žürii hääletustulemuste põhjal saanud on ühes või enamas kategoorias kinnitanud kandidaatide pingereas üheks esimestest;
 5. „võitja“ on nominent, kes on žürii hääletustulemuste põhjal saanud ühes või enamas kategoorias kinnitanud kandidaatide pingereas enim punkte.