Hääletamine

Kategooriates Aasta debüütalbum, Aasta meesartist, Aasta naisartist, Aasta ansambel, Aasta album, Aasta jazzalbum, Aasta bluesalbum, Aasta etno/folk/rahvalik album, Aasta rockalbum, Aasta hip-hop/rap/r`n`b album, Aasta metalalbum, Aasta alternatiiv/indiealbum, Aasta elektroonikaalbum, Aasta popalbum, Aasta muusikavideo ja Aasta parim laul selgitab nominendid ja võitjad EFÜ poolt kokku kutsutud žürii. EFÜ poolt moodustatud žürii koosneb muusika erinevates valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest isikutest,  sealhulgas, kuid mitte ainult: fonogrammitootjad, artistide agentuurid, kontsertide korraldajad, muusikaajakirjanikud (tele, raadio, printmeedia), artistid, diskorid, valdkondlikud ühingud ja teised muusikaga tihedalt seotud isikud.

Klassikalise muusika valdkonnas moodustab žürii Eesti Muusikanõukogu  ja see koosneb valdavalt muusikateadlastest, muusikakriitikutest ja muusikavaldkonna spetsialistidest. Klassikalise muusika žürii koosneb vähemalt 5. liikmest.

Nominendid ja võitjad selgitab žürii kandidaatide nimekirjade alusel olenevalt žanrist ja kategooriast. Kandidaatide nimekiri, mille EFÜ on hääletussüsteemi sisestanud on soovituslik. Žürii liikmel on õigus hääletuse esimeses voorus lisada hääletussüsteemi igas kategoorias kuni 3 kandidaati. Lisatavad kandidaadid peavad vastama kandideerimise üldreeglitele.

Žürii liige ei tohi anda häält endaga seotud isikule, vaid peab valima vastavas kategoorias enda hinnangul parima kandidaadi, hinnates kõiki kandidaate võrdsetel alustel. EFÜ poolt moodustatud žürii liige ei pea hääletama kõigis kategooriates, vaid ainult nendes kategooriates, milles žürii liige ennast eksperdina tunneb ning kategoorias kandideerivaid albumeid hästi teab.

Žürii liige saab hääletada selleks spetsiaalselt väljatöötatud programmi abil, mis võimaldab kandideerivaid teoseid kuulata. Žürii liige koostab iga kategooria parematest muusikateostest oma pingerea, andes punktid tema meelest ühele kuni kolmele parimale kandidaadile vastavalt esikohta väärivale viis punkti, teisele kohale kolm punkti ja kolmandale ühe punkti (nn. 5-3-1 süsteem). Žürii liikmete hääletustulemuste alusel koostab arvutiprogramm kandidaatide pingerea.

„Aasta klassika album“ žanrikategooriates koostab iga klassikalise muusika žürii liige žanrikategooria parematest oma pingerea, ning hääletustulemuste alusel selguvad kategooria „Aasta klassika album“ nominendid.

Teine hääletusvoor toimub esimese hääletusvooru parimate vahel (arvestamata varasemat pingerida). Ülesseatud kandidaatide vahel koostab žürii liige oma pingerea, andes punktid ühele kuni kolmele parimale, vastavalt esikohta väärivale viis punkti, teisele kohale kolm punkti ja kolmandale ühe punkti. Teises voorus žürii liige kandidaate lisada ei saa.

Žürii liikmete hääletustulemuste alusel koostab arvutiprogramm pingerea, mille alusel selguvad nominendid ja võitjad. Võrdse lõppsumma korral loetakse paremaks see, kes sai rohkem esikoha punkte.

„Aasta klassika album“ kategoorias valib klassikalise muusika žürii laureaadi andes punktid tema meelest ühele kuni kolmele parimale nominendile (klassikalise muusika žanrikategooria parimale) vastavalt esikohta väärivale viis punkti, teisele kohale kolm punkti ja kolmandale ühe punkti (5-3-1 süsteem). Hääletustulemuste alusel selgub „Aasta klassika album“.

Kategoorias Panus Eesti muusikasse valivad laureaadi välja EFÜ liikmed. EFÜ liikmed esitavad juhatusele omapoolsed kandidaadid. Võitjaks osutub EFÜ liikmetelt enim toetust saanud kandidaat.