Mõisted

Reeglistikus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) „fonogramm“ on kandideeriva Eesti artisti/ansambli loo helisalvestis;

2) „album“ on kandideeriva Eesti esitaja/ansambli helisalvestiste kogumik, mis sisaldab vähemalt viite (5) muusikateost ja mille pikkus on vähemalt 15 minutit või millel on vähemalt kaks (2) muusikateost ja mille pikkus on vähemalt 30 minutit, klassikalise muusika puhul see piirang puudub;

3) „singel“ on kandideeriva Eesti artisti/ansambli loo helisalvestis, millele tehakse kandideerimise perioodil esmakordselt aktiivselt promo kui eraldiseisvale singlile ning see avaldatakese singlina esmakordselt kandideerimise perioodil digitaalkeskkondades või raadiotes edastamiseks. Singel võib olla ilmunud varasemalt välja antud albumil;

4) „muusikavideo“ on kandideeriva esitaja muusikateose lavastusliku ülesvõtte audiovisuaalne salvestis (v.a kontserdi salvestis);

5) „artist“ on laulja või muusik Eesti autoriõiguse seaduse paragrahvi 64 tähenduses, kes on ühtlasi Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigi alaline elanik;

6) „ansambel“ on Eesti esitajate koosseis, kuhu kuulub vähemalt kaks (2) artisti, kelle solist või vähemalt 50% liikmetest on Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti Vabariigi alalised elanikud;

7) „kategooria“ on üks konkreetne auhinna valdkond, klassikalise muusika kategooria sisaldab žanrikategooriaid (kammermuusika, sümfooniline muusika, koorimuusika ja eesti helilooming);

8) „kandidaat“ on Eesti esitaja album ja/või fonogramm, mis kandideerib ühes või enamas kategoorias või Eesti artist, kes kandideerib kategoorias `Aasta mees- või naisartist` või režissööri muusikavideo, mis kandideerib vastavas kategoorias;

9) „nominent“ on kandidaat, kes on žürii hääletustulemuste põhjal saanud on ühes või enamas kategoorias kinnitanud kandidaatide pingereas üheks esimestest;

10) „võitja“ on nominent, kes on žürii hääletustulemuste põhjal saanud ühes või enamas kategoorias kinnitanud kandidaatide pingereas enim punkte.