Reeglid

Eesti Rahvusraamatukogu peab arvestust aasta jooksul välja antud auviste üle. EFÜ saab Eesti Rahvusraamatukogult aasta jooksul välja antud muusika albumite nimekirja ja täiendab seda OÜ Lasering andmetega. „Aasta klassika albumi“ žanrikategooriate kandidaatide nimekiri koostatakse Eesti Muusikanõukogu liikmete esitatud ettepanekute alusel. Muusikavideote osas saadakse andmed erinevatelt telekanalitelt, kes täiendavad neil oleva materjaliga EFÜ’l olemasolevat infot.

EFÜ ja Eesti Muusikanõukogu poolt kokkupandud nimekirjad on soovitusliku iseloomuga, žürii liikmetel on võimalik nimekirja täiendada juhul, kui lisatav kandidaat vastab kandideerimise reeglitele:

1) album peab sisaldama enamuses üksnes muusikateoseid;

2) album peab olema avalikult kättesaadav;

3) album võib olla valmistatud nii eesti kui ka välismaise fonogrammitootja poolt;

4) album ja muusikavideo peavad olema avaldatud Eesti Muusikaauhindade jagamisele eelnenud ajavahemikus 16. detsember – 15. detsember;

5) album/singel/fonogramm loetakse avaldatuks (välja antuks), kui see on õiguspäraselt avaldatud, avalikult kättesaadav ja selle tootja on hakanud seda levitama (sealhulgas näiteks jaemüügi eesmärgil või internetis striimingu vormis);

6) kategooria määratlemisel lähtutakse artisti/ansambli soovist ning EFÜ poolt kokku kutsutud kategoriseerimise koosolekul osalevate ekspertide arvamustest;

7) album võib kandideerida rohkem kui ühes kategoorias ja rohkem kui ühes žanris (hääletuse II voorus saab see edasi selles stiilikategoorias, kus ta on saanud rohkem hääli);

8) kui album koosneb rohkem kui ühest (1) laserplaadist (CD) või audiokassetist (MC), arvestatakse seda ühe (1) albumina;

9) kandideerida ei saa:

a) album, mis sisaldab üle 50% sama esitaja varem välja antud albumil juba avaldatud lugusid (sh Remixid, akustilised versioonid jne) või album, mis sisaldab üle 50% lugusid, mis on avalikustatud (avaldatud või üldsusele suunatud) rohkem kui 5 aastat tagasi;

b) taasavaldatud album;

c) erinevate esitajate lugusid sisaldav kogumik;

d) album lorilauludega;

e) lastelaulude album.

Juhul, kui mingis kategooriate lehel toodud kategoorias ei avaldatud võitja valimiseks ja väljakuulutamiseks piisavalt albumeid (vähemalt kuus), võib auhind jääda välja andmata.

Klassikalise muusika valdkonnas annab Eesti Fonogrammitootjate Ühing kokkuleppel Eesti Muusikanõukoguga välja üksnes erinevate klassika žanrikategooriate võtjate seast valitud „Aasta klassika albumi“ auhinna. Kui klassikalise muusika  žanrikategooriates ei avaldatud eelneval kalendriaastal võitja valimiseks piisavalt albumeid (vähemalt kolm), võib  jääda parim selgitamata ja nominent „Aasta klassika albumi“ kategooriasse jääda esitamata.